news page

חדשות

06/02/2018 נפתח מכרז עבור ציוד ובינוי לתצוגות 2018-2019 לפרטים לפנות לשלי 050-2060755 סיום מכרז 15/2/2018
13/06/2016 משרד העמותה החדש נמצא במתחם יבולים בפרדסיה
28/02/2018 השופטים לתצוגת האביב : רנתה שיבלר משוויץ , ג'רזי בילבוק מפולין וקונרד דטלייר מבלגיה
28/02/2018 תצוגת האביב תתקיים 23-24/3/2018 במגרש כדורגל בכבול