news page

חדשות

13/06/2016 משרד העמותה החדש נמצא במתחם יבולים בפרדסיה
27/08/2017 מנהל זירה בתצוגה המצרית Mr. Sten Schroll
20/06/2017 ועדת משמעת בתצוגה המצרית - אליזבת צ'אט מאוסטריה
20/06/2017 השופטים לתצוגה המצרית הם - סילבי אברהרט מגרמניה , קלאודיה דריוס מגרמניה והלן הנקנס מבלגיה