news page

חדשות

13/06/2016 משרד העמותה החדש נמצא במתחם יבולים בפרדסיה
26/02/2017 עמותת הסוס הערבי פותחת מכרז לתפקיד רו
20/06/2017 ועדת משמעת בתצוגה המצרית - אליזבת צ'אט מאוסטריה
20/06/2017 השופטים לתצוגה המצרית הם - סילבי אברהרט מגרמניה , קלאודיה דריוס מגרמניה והלן הנקנס מבלגיה