news page

חדשות

06/02/2018 נפתח מכרז עבור ציוד ובינוי לתצוגות 2018-2019 לפרטים לפנות לשלי 050-2060755 סיום מכרז 15/2/2018
13/06/2016 משרד העמותה החדש נמצא במתחם יבולים בפרדסיה
10/04/2018 נפתח הרישום לתצוגת הגליל 2018 הרישום יסגר 24/3/2018
10/05/2018 ביום ראשון 27/5/2018 תתקיים אסיפה כללית בשעה 18:00 במתנ"ס באיכסאל לאישור דוח כספי ודיווח ספר העדר