עמותת הסוס הערבי בישראל

פריטים לתשלום

הוצאת תעודה שנייה
₪300
העברה מדם לד.נ.א
₪300
העברת בעלות
₪300
העברת בעלות 4-12 חודשים
₪450
טביעת דם וד.נ.א.
₪840
דמי חברות 2008
₪400
דמי חברות 2009
₪400
דמי חברות 2007
₪350
העברת בעלות 12 חודשי ומעלה
₪600
ד.נ.א.
₪300
רישום סייח עד גיל 6 חודשים
₪500
רישום סייח 6-12 חודשים
₪750
רישום סייח 12 חודשים ומעלה
₪1150
יבוא סוס
₪700
הוצאת תעודות יצוא
₪300
הנפקת דרכון
₪400
בקשה להעברת עובר
₪100
השלמת תהליך העברת עובר בזמן רישום סייח
₪400
בקשה להעברת עובר באיחור
₪1000
אישור להזרעה מלאכותית לסוס הרבעה /יבוא זירמה
₪150
אישור להזרעה מלאכותית לסוסה
₪50
הנפקת תעודות הרבעה (10)
₪250
דמי חברות 2010
₪400
דיווח הרבעה באיחור
₪100
שונות
₪100
דמי חברות 2011
₪400
דמי חברות 2012
₪400
דמי חבר 2013
₪400
דמי חבר 2014
₪400
דמי חבר 2015
₪400
תצוגת האביב 2020
₪1400
דמי חבר 2016
₪400
תצוגה לאומית 2018
₪0
תצוגה מצרית 2019
₪1600
פרסום בחוברת
₪1500
תצוגת הגליל 2017
₪0
שולחן
₪3000
דמי חבר 2017
₪400
דמי חבר 2018
₪400
דמי חבר 2019
₪400
דמי חבר 2020
₪400