תצוגת הגליל 2004 3/01/04

Mares born 1995-1998
מקום ראשון
חוות אבירים, מצפה אבירים RAYANIYAH
מקום שני
פודה פארס, כפר ריינה CARMEL SAVANA
מקום שלישי
פאדי ביסאן, ג'ת הגלילית *ANKH