תצוגת הגליל 2004 3/01/04

Stallions born 1995-1998
מקום ראשון
אריאלה ערביאנס, בני ציון MUKASSAS
מקום שני
פלאח אברהים, כפר הייב MUASHER
מקום שלישי
אשקר עיסא, עכו FAYYED