תצוגת הגליל 2004 3/01/04

Fillies born 2001
מקום ראשון
חמודי זכריה, עכו *A.JAMILLA
מקום שני
חטיב אשרף , כפר יפיע EL FARDUS
מקום שלישי
מגל ערביאנס, קיבוץ מגל M.A.SINAN JAMILA