התצוגה הלאומית ה-25 11-12/11/05

Fillies Born 2002
מקום ראשון
Ariela Arabians Ltd - Bnei Zion Al Amal AA
מקום שני
Sami Salem Abo Ali - Jerusalem AA Alchan
מקום שלישי
Ronen&Klarit Wolf-Kfar Kish Rk Sasson