גביע המגדלים - אביב 2006

סייחים ילידי 2003
מקום ראשון
Yehuda Abargil, Azur K.Z. IMMAN
מקום שני
Ofer Braz, Mikhmoret IBN AL SACHRA
מקום שלישי
Shalom Zemach BAGDAD