תצוגת האביב ה-13

Fillies Born 2005
מקום ראשון
Avi Aharoni, Sitria AA Aseele
מקום שני
S.K. Arabians , Olesh S.K.El Sabrin
מקום שלישי
Meiron Ofir, Kibutz Ein Ha'Choresh Sabra Panama Red