תצוגת האביב ה-13

Fillies Born 2004
מקום ראשון
YIhye Ahmed Yihye, Kfar Kara Atiq Niba Al Hashem
מקום שני
Kuti Aharon & Tzvia Idan, "Idan Atiq", Hayogev ATIQ SOFSOF
מקום שלישי
Yuval Keller, Kibutz Barkai *HALEYS ALIA GALE