תצוגת האביב ה-13

Yearling Colts 2004
מקום ראשון
Dani Miro, Bustan HaGalili  M.D. EL SHAKEL
מקום שני
Ali Kadah & Basam Mrad, Kfar Manda SITHAR
מקום שלישי
Kuti Aharon & Tzvia Idan, "Idan Atiq", Hayogev ATIQ HALEEB