התצוגה הלאומית ה-26 3-4/11/2006

Fillies Born 2006
מקום ראשון
Ariela Arabians Ltd - Bnei Zion Dafina AA
מקום שני
Asali Yosef - Kfar Kara Galia
מקום שלישי
Kobie Zeranski - Orr Yehuda NAME PENDING