התצוגה הלאומית ה-26 3-4/11/2006

Stallions Born 2000-2002
מקום ראשון
Ali Sachnini - Kefar Maker M.D. Tallal
מקום שני
Miro - Bustan Hagalil *Entebee CA
מקום שלישי
FEISAL SHWIKI - Jerusalem AL MANAR