התצוגה הלאומית ה-26 3-4/11/2006

Colts Born 2004
מקום ראשון
Miro - Bustan Hagalil M.D El Shakel
מקום שני
SANURI YHAB -Nazareth EL MOATAAZ
מקום שלישי
Paradise Arabians - U.S.A *Black Desperado