התצוגה הלאומית ה-26 3-4/11/2006

Mares Born 2000-2002
מקום ראשון
Asali Yosef - Kfar Kara W.Warda
מקום שני
Ariela Arabians Ltd - Bnei Zion *Dumka
מקום שלישי
Avshalom Anchalevich- Hadera *WIGNA