התצוגה הלאומית ה-27 19-20/10/2007

Colts Born 2004
מקום ראשון
Nader AlJamal Prtnshp U.S.A Lessee-Ariela Arabians Nader Al Jamal
מקום שני
פרג' ג'בארין - א.א.פחם DARIUSH
מקום שלישי
פאיז סואעד - שפרעם ALI ZAKER