התצוגה הלאומית ה-27 19-20/10/2007

Colts Born 2007
מקום ראשון
מרכז הסוס הערבי ברקאי - דויד וקניו + יובל קלר BKV MUADAAR
מקום שני
עמי רדיין - להבים ELDAN IBN KHALIF
מקום שלישי
אבו זהרה מוחמד - מנדא K.Z. TELAL