תצוגת האביב ה-14

Stallions Born 2001-2003
מקום ראשון
דויד ספיר - ק. אתא M H BAADER
מקום שני
אבו חפדה יחיא DA AL AZIM
מקום שלישי
עומר כריים - כפר כנא A.KHALIF PACHA