תצוגת האביב ה-14

Mares Born 2002-2004
מקום ראשון
חורי נעים - חיפה A.A. ALCHAN
מקום שני
פשה ערביאנס - עולש *EBONY MAJIIDA
מקום שלישי
חוות חודרוג' MOUNIA