תצוגת האביב ה-14

Mares Born 2001 And Before
מקום ראשון
אבשלום אנצ'לביץ - חדרה *WIGNA
מקום שני
מאימון כיתאני - באקה אל גרבייה NILUS
מקום שלישי
ג'ברין מוחמד סלים - א.א.פחם * Lubiah