תצוגת הגליל ה-11 19/07/2008

Mares born 2001-2002
מקום ראשון
נעים חורי - חיפה A.A Alchan
מקום שני
חוות חודרוג' - מכר Mounia
מקום שלישי
אורלי ואילון יוסף Monet KA