תצוגת הגליל ה-11 19/07/2008

Mares born 2001 and older
מקום ראשון
אבשלום אנצ'לביץ - חדרה *Wigna
מקום שני
אשרף רביע - רמלה Hadiya