תצוגת הגליל ה-11 19/07/2008

Stallions born 2001 and older
מקום ראשון
אריאלה ערביינס + מופיד סחניני Al Safir AA
מקום שני
חלילה עומר PHANTOM OPHIR
מקום שלישי
רני מטר - נצרת עילית Raswan