תצוגת הגליל ה-11 19/07/2008

Fillies born 2005
מקום ראשון
ראונק כילאני - יפיע Ominiet Al Ayun
מקום שני
רונן ברוור Sahara
מקום שלישי
באסם חלבי - עכו Princess Luluah