התצוגה הלאומית ה-28 31/10-1/11-2008

Mares Born 2000-2002
מקום ראשון
אבי חלק - קרית אתא *JPJ Taley
מקום שני
אבשלום אנצ'לביץ - חדרה *WIGNA
מקום שלישי
יצחק דרור ועופר מאירי - ראש פינה *EKSPIACJA