תצוגה לאומית 2009 16-17/10/09

סוסות ילידות 2001 ובוגרות יותר
מקום ראשון
נאג'י כילאני NAZRA
מקום שני
יגאל תבורי - ת"א True Magidaa
מקום שלישי
איברהים מחאמיד - א.א.פחם *FAMIAA