תצוגה לאומית 2009 16-17/10/09

סייחות גמר
מקום ראשון
Ariela Arabians - Bnei Zion Lutfina AA
מקום שני
פייסל שוויקי - ירושלים Salsabil Al Jamal