תצוגת אביב 2010

רמכים 2002 ובוגרים יותר
מקום ראשון
מחמוד ווקד + חאלד מחאג'נה A. NADIM
מקום שני
חאלד דלאל LAIL
מקום שלישי
סמיר ג'מל - א.א.פחם IBN HUTICA