תצוגת אביב 2010

סוסות 2002 ובוגרות יותר
מקום ראשון
איברהים בסול - רייני GALILEE NISREEN
מקום שני
שאריף מאליק - נצרת TALL
מקום שלישי
ויקטור סאסי + ווסים דוחי MACHBUBA