תצוגה הלאומית 2010

סוסות 2001 ובוגרות
מקום ראשון
בסול איברהים - ריינה GALILEE NISREEN
מקום שני
מחמיד איברהים - א.א.פחם *SHURUK AL AIN