תצוגה הלאומית 2010

סייחות 2008 ב
מקום ראשון
רונן ברוור - נהריה L. FARADIBA
מקום שני
כיתאני מאמון - באקה אל גרביה DIBAJ
מקום שלישי
אלעד ביטון - יערה PHALAENOPSIS SE