תצוגת האביב 2011

סייחות 2009 א
מקום ראשון
ג'לאל מרעי - ערערה AMERICAAN SKYY
מקום שני
סעיד בסול + חליל סיידה - רייני * AMIRAH VO
מקום שלישי
עפיפי ארביאנס - נצרת *JUSTINA KA