תצוגת האביב 2011

סייחים 2009
מקום ראשון
דויד ועקנין - חדרה SOLAZ J
מקום שני
דן ערביינס - מושב עולש AL ASHKAR
מקום שלישי
אורי בן שמעון + מופיד סחניני  JADARI BEN TALLAL