תצוגת האביב 2013

סייחים 2010
מקום ראשון
מוסלאח שעבן - שפרעם JAWAD IBN GHAZALEH
מקום שני
יובל קלר - ברקאי WHILDAAR BKV
מקום שלישי
אל פאווז סטאד OEJ ZAN NADIR