תצוגת האביב 2013

סייחות 2012 ב
מקום ראשון
AL AWAEIL ARABIANS OSTURA JFD
מקום שני
חוות אל ניל - ירכא AHROSAT EL NEIL
מקום שלישי
עלי זבידת - בסמת טבעון HAMIDAH AA