התצוגה המצרית 2013

סייחים 2011
מקום ראשון
חסן חסן ועוטמאן קיים - משהד ועוזייר NIJM AL LAHEEB
מקום שני
טלעת אבו דאהש - חיפה ZAIN AL DEAN
מקום שלישי
שמעון גלם OMAR AL HADIYAH GB