התצוגה המצרית 2013

רמכים 2005-2007
מקום ראשון
ציון פרג'יאן - מושב חזון GALILEE K. LAHAB
מקום שני
באסם חלבי - עכו PRINCE RAAM
מקום שלישי
אבי אהרוני - סיתריה A.A. AL KAREEM SHAH