התצוגה המצרית 2013

סייחות 2011 ב
מקום ראשון
מוחמד אלקצאצי - חורה WADAD ZAMANI
מקום שני
יובל קלר - מרכז הסוס הערבי קיבוץ ברקאי SALMA BKV
מקום שלישי
חיכמת טאהה וראשד דאוד - חוות אל קאסם LOUBABA AL QASEM