תצוגה לאומית 2013

סייחות 2013 ב
מקום ראשון
נועם אוזן - ניצני עוז GAZALINA NA
מקום שני
צפריר מגידיש - שלווה Q MARLEN
מקום שלישי
חורי נעים - חיפה UMNIYAH AK