תצוגת אביב 2014

סוסות 2009
מקום ראשון
אבי אהרוני - סיתריה A.A. KAWKABAT AL HAWA
מקום שני
עסאם עבד אל האדי - אכסאל DAMEER RC
מקום שלישי
מוחמד קעק - Al Usool W al ruqey Arabians LAILA BT SHAIKIRA