תצוגת הגליל 2014

סוסות 2008 ובוגרות יותר
מקום ראשון
ג'לאל טואפרה - מג'אר LUBANA SAHARA
מקום שני
מועתז יונס - עילוט *JOHARA WWA
מקום שלישי
שיתי ברהום - שפרעם SHARIHAN