תצוגת הגליל 2014

סייחים 2011
מקום ראשון
סעיד בסול וחליל סיידה - ריינה TH SHADEEN
מקום שני
זועבי אדהם ואימן - יפיע AL ASH'HAL
מקום שלישי
חאלד מסאלחה - כפר קרע ZAIN AL ASAYEL