תצוגת הגליל 2014

רמכים 2010
מקום ראשון
גזאר גזאר ועלי ראשיד - איכסאל ASLAM BASHA
מקום שני
מוקטארן אחמד - שיבלי DON VERSACE
מקום שלישי
מאהד ראשד - שפרעם TALEL I. BASHYR HA