תצוגת הגליל 2014

רמכים 2009
מקום ראשון
חוות חודרוג' סלים עראפי - מכר *PERUGINO
מקום שני
מוסלח סוועד PRINCE BURAK
מקום שלישי
ריזק סח ואמיר עבאדה - עראבה A.A. ASIL AL JAMAL