תצוגת הגליל 2014

רמכים 2005 ובוגרים יותר
מקום ראשון
קובי צירנסקי- קדרון *SAWFAN AL NASSER
מקום שני
אלפאווז סטאד - מכר *ALMURTAJIZ AL FAWAZ
מקום שלישי
אלפאוואז סטאד - מכר M.D. TALLAL