תצוגת הגליל 2014

סייחים 2014 ב
מקום ראשון
אבי חלק - ק. אתא MATTEO AH
מקום שני
עבד אלרחים דאהר - טייבה משולש AL MORTAJES DAHIR
מקום שלישי
סלים קדח - אלשאם ערבייאנס AL BARIZ A.K