תצוגת הגליל 2014

סייחים 2013 א
מקום ראשון
חמדאן אל עזאמי - לוד KINS W
מקום שני
נסים עומרי - סנדלה RB FARED
מקום שלישי
תאהייר ותיפא אבו שאהוואן - איכסאל DEAR TT