תצוגה מצרית

סוסות 2010
מקום ראשון
אברהם דוש ATIQ SHAHIRA
מקום שני
אילן גולדשטיין - ירושלים NASRINA GI
מקום שלישי
Ariela Arabians- Moshav Bne Zion BASMAH AA
מקום שלישי
פאהום חאלד - נצרת FARAH AL FAWAZ