תצוגה מצרית

סוסות 2009
מקום ראשון
RB Arabians - רונן ברוור בן עמי LUJYAN AA
מקום שני
אבי ושמעון אהרוני - מןשב סיתריה A.A. KAWKABAT AL HAWA
מקום שלישי
מחאג'נה פאיז - א.א.פחם MARIUMA BKV