תצוגה מצרית

סייחות 2012 ב
מקום ראשון
חוות אלניל - ירכא ARUSAT AL NIL
מקום שני
ג'מעמע אמיר - יפיע MAMI
מקום שלישי
עלי זבידאת וחוות אריאלה ערבייאנס - בוסמת טבעון HAMIDAH AA