תצוגה לאומית 2014

סייחים 2011
מקום ראשון
יגאל תבורי - ת"א *DANTE C.E
מקום שני
On Leas to Ronen Braver RB Arabians MG ARAMIS
מקום שלישי
קובי צרינסקי - קדרון K.Z. HOD IBN HADIYAH